ZESPÓŁ
SZKÓŁ
SPECJALNYCH
PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM
W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

Strona głównaZespół Szkół Specjalnych w Świeradowie Zdroju jest placówką leczniczo-wychowawczą utworzoną w Szpitalu Uzdrowiskowym dla dzieci przy Uzdrowisku "Świeradów-Czerniawa" Sp.z o.o.. Przeznaczony jest dla dzieci przewlekle chorych ze specyficznymi dolegliwościami górnych dróg oddechowych, alergii, astmy, niedobory odporności, a także wymagających kuracji sanatoryjnej po przebytych chorobach. Sanatorium. Dom Zdrojowy" znajduje się przy ul. Sanatoryjnej 48.
Zespół Szkół Specjalnych realizuje podstawy programowe publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, a program wychowawczy został opracowany na holistycznym pojmowaniu zdrowia wg programu "Edukacja zdrowotna".


ZSS przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci w Świeradowie Zdroju
ul. Sanatoryjna 48 59-850 Świeradów Zdrój tel (075) 78-45-553 e-mail: zss@powiatluban.pl

Administracja

powered by ®Info-Tom